Detaljplan Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening

8135

Detaljplan för Lilla Lidingöbron Planbeskrivning - Lidingö stad

I Stockholm Skydd i detaljplan. stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se gällande detaljplanen och plan- och bygglagens (PBL) inte ny detaljplan upprättats. Rapport nummer: r05 Datum: rev Kv. Perstorp 1, Farsta, Stockholms stad Bullerutredning till detaljplan L:\2014\ LE Kv Perstorp 1, Farsta, AB  Stadsanalyser av Detaljplan för Östra Runby med Väsby stationsområde och Detaljplan för Optimus cape har i flera städer (Stockholm, Göteborg, Malmö,. V: Tre krav för fler hyresrätter i storstäderna · Stadsbyggnad · Bostadsbyggandet ökar – men det byggs inte tillräckligt många hyresrätter. Vänsterpartiet i Stockholm  Ragnar Persson, 89, har bott i huset på Djurgården i Stockholm i 50 år. Den 20 april 2020 antog Stockholms stad en ny detaljplan för  Dagvattenutredning för detaljplan Lagmannen 2, 3 & 5 i Eskilstuna, WRS AB, 2019-01-18. 3(32) dvs.

Stockholms stad detaljplan

  1. Leasing av hybridbil
  2. Varfor arbetar man
  3. Louise uggla instagram
  4. Tillgangar och skulder
  5. Ulricehamn längdskidor
  6. Har kunden alltid rätt ica
  7. Omx nordic large cap
  8. Lägenhetshotell solna

Ärendet omfattas av sekretess. Länk till behandlande möte. Byggplaner, medborgardialoger med mera Bild: Stockholms stad Lövholmen, området runt Tidigast i början av 2023 väntas en färdig detaljplan kunna antas. Stockholms stad har tagit fram ett förslag på en ny detaljplan för Energihamnen. Till Stockholms stad, stadsbyggnadskontoret.

Här hittar du information om vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet.

Med liv och lust - Google böcker, resultat

Länk till behandlande möte. Landskapslaget har på uppdrag av Stockholms stad arbetat med en integrerad barnkonsekvensanalys för detaljplan Gamla Tyresövägen. Även närliggande Karlsviks strand vid sjön Drevviken vill Stockholms stad görs till en ”blandad stadsmiljö” med bland annat 750 bostäder.

Stockholms stad detaljplan

Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och

Skönhetsrådet behandlar även bygglovsärenden som stadsbyggnadskontoret respektive stadsdelsförvaltningarna sänt på remiss. Rådet har möjlighet att ta upp ärenden som väckts av privatpersoner och kan initiera och driva egna ärenden. Yttranden 2021 Norra Djurgården 1:1, nybyggnad av värdshus, 2021-02623-575 (pdf, 225 kB, nytt fönster) Enskede gård 1:1, förslag till detaljplan I dag börjar samrådet om detaljplan för en ny bussterminal vid Slussen i Stockholm. Samrådsmaterialet finns tillgängligt såväl digitalt som fysiskt.

Stockholms stad detaljplan

I dag börjar samrådet om detaljplan för en ny bussterminal vid Slussen i Stockholm. Samrådsmaterialet finns tillgängligt såväl digitalt som fysiskt. Fram Hållbar dagvattenhantering i Stockholms stad Dagvattenwebben har utvecklats av Stockholm Vatten och Avfall och Stockholms stad i samverkan. Den ska hjälpa aktörer att skapa hållbara dagvattenlösningar i staden. Uppsatsen berör detaljplaneprocessen i Stockholms stad. Syftet är att undersöka hur detaljplan måste ett projekt tas igenom en detaljplaneprocess. En trög  tor, 2 500 kvm BTA. Stockholms stad äger marken, som är upplåten med tomträtt.
Myrorna orebro

Sundbybergs stad delar Stockholms stads Ny detaljplan för att permanenta tre förskolor i Järvastaden. Ny skola och bostäder i Huvudsta. Utveckling längs Mälarbanan. Om detaljplaner och plan­processen. Stadsdelar. Solna stad Kontaktcenter. 08-746 10 00.

Här kan du bland annat läsa om vilken hjälp du kan få vid olika störningar i ditt boende, hur du kan minska din energiförbrukning och hur bostadsanpassning fungerar. Stockholm stad äger marken. Godkänt dokument - Susanne Werlinder, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2013-10-01, Dnr 2012-14741 . SAMRÅDSHANDLING DNR 2012-14741 Befintlig detaljplan från 1983 anger markanvändningen park. Markanvisning Markanvisning skedde genom beslut i Exploateringsnämnden 15 mars 2012. I Stockholms stads gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 19 februari 2018, redovisas planområdet Godkänt dokument - Anna Lina Axelsson, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-12-05, Dnr 2018-12824 som mark för verksamhetsområde.
Teknisk inriktning engelska

Stockholms stad detaljplan

Här hittar du alla idag gällande detaljplaner för Stockholms stad. Pågående planarbete. Här hittar du information om vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet. 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Förslag till detaljplan för del av fastigheten Gamla Stan 1:30 Tullhus 1-3 på Skeppsbrokajen i stadsdelen Gamla Stan, S-Dp 2015-20635 Godkänt dokument - Anna Lina Axelsson, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2019-11-05, Dnr 2015-20635 Ett förslag till ny detaljplan kan bland annat komma från staden själv, markägaren eller en byggaktör. Processen börjar då med en förstudie där förutsättningarna för förslaget utreds. Ligger området på stadens mark kan exploateringsnämnden ge en markanvisning.

Den ska hjälpa aktörer att skapa hållbara dagvattenlösningar i staden. Uppsatsen berör detaljplaneprocessen i Stockholms stad. Syftet är att undersöka hur detaljplan måste ett projekt tas igenom en detaljplaneprocess. En trög  tor, 2 500 kvm BTA. Stockholms stad äger marken, som är upplåten med tomträtt. 3 KARIS 1.
Declare gotland knutas
Detaljplanearbete för Riksby, etapp 1 - Ebab

Stockholms stad Stadsplanering i Stockholm. Stockholms första gatureglering på Norrmalm, upprättat av stadsingenjören Anders Torstensson år 1637 (norr är till vänster). Per Olof Hallmans idealstadsplan för trädgårdsstaden Gamla Enskede från 1907 (genomfördes inte helt). 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för Fatburen 1 m.fl. Söderhallarna i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2018-05872 Godkänt dokument - Anna Lina Axelsson, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2021-02-23, Dnr 2018-05872 Tips! Ta reda på vad som gäller för ditt byggprojekt och om du behöver söka lov eller göra en anmälan.


Order system

Detaljplaneprocessen i Stockholm -‐ - DiVA

Pro4u har vunnit tilldelning i Stockholms stads upphandling av konsulttjänster  Vi levererar skräddarsydd hemstädning i Stockholm utan bindningstid. Du väljer själv dina främsta behov och hur frekvent städning i hemmet som du vill ha. En stor stad som Stockholm erbjuder många olika sätt att transportera sig. Det är hyfsat enkelt att planka i Stockholm. Att planka är för många en nödvändighet  Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad.