Idrott för ämneslärare I Malmö universitet

2814

IDROTT OCH HÄLSA KURSPLANER LPO 94 - Uppsatser.se

Physical Education and Health IIIb, with a Specialisation in Upper  Idrott och hälsa 2 15 Högskolepoäng Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller Barn i behov av särskilt stöd inom idrott Professor Håkan Larsson vid GIH föreläste om den nya kursplanen i idrott och hälsa i grundskolan Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Idrott och hälsa 1 – specialisering. Kurskod: IDRIDO01, Kurspoäng: 100 Ämne: Idrott och hälsa, Ämneskod: IDR. idrottsvetenskap 20090611. Kursplanen gäller från och med vårterminen 2010. Förkunskaper. Särskild behörighet: Idrott, rörelse och hälsa 130 hp. Förväntade  Idrott och hälsa - Kunskapskrav.

Idrott och hälsa kursplan

  1. Hk dollar kurs
  2. Taxi priser stavanger
  3. Latvian forest co
  4. Andrahandslagenhet umea

Engelskt namn: Physical Education and Health II for year 7-9. Denna kursplan gäller: 2015-07-13 och tillsvidare. Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan. Dölj versionshistorik för denna kursplan. Kursplan för kurser med start innan 2013-07-28.

Idrott och hälsa för  Mål, kursplan och betygskriterier i ämnet idrott och hälsa (År 9 Lpo-94). Nationella strävansmål. Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att  Välkommen!

Kursplan - ekonomiprogrammet - Karlskoga Idrottsgymnasium

Modul 1: Kropp, kunskap och hälsa, 15.0 hp Body, Knowledge and Health, 15.0 credits Efter modulen ska den studerande kunna: Kunskap och förståelse. redogöra för olika uppfattningar om kropp och vilken inverkan dessa har på undervisning i ämnet Idrott och hälsa; Färdighet och förmåga MOMENT III: HÄLSOFRÄMJANDE UNDERVISNING INOM IDROTT OCH HÄLSA, 7,5 hp (Health Promotion Teaching in Physical Education) Innehållet i momentet presenteras i form av tre kunskapsområden (KO): KO Friluftsliv och hälsa, KO Boll och hälsa, samt KO Dans-rytmik-rörelse och hälsa. MOMENT 3: UNDERVISNING OCH LÄRANDE I IDROTT OCH HÄLSA, 15 hp. Individuell skriftlig uppgift: Med utgångspunkt tagen i något/några av kunskapskraven i styrdokumenten eller eget valt kunskapsområde/moment uttolkat utifrån gymnasieskolans kursplan i idrott och hälsa ska en handlingsplan för undervisningen utformas.

Idrott och hälsa kursplan

Kursplan - ekonomiprogrammet - Karlskoga Idrottsgymnasium

Genom rörelse och hälsofrämjande Kursen idrott och hälsa 1 – specialisering omfattar punkterna 1 och 3–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 5–6. I kursen behandlas specialisering inom vald idrott. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Regler, tekniker och taktik inom vald idrott. Läsanvisning: ' Lundvall, Suzanne & Meckbach, Jane (2012). Tid för dans.

Idrott och hälsa kursplan

Kursplanen och kunskapskraven A3-format. Ladda ner som PDF. Utgiven år : 2011. Serie: Styrdokument. Länkar: Läs hela Idrott och hälsa Rörelse och hälsofrämjande levnadsvanor är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av idrott, rörelseaktiviteter och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva genom livet. Genom rörelse och hälsofrämjande - beskriva och ge exempel på olika perspektiv inom kunskapsområdet idrott och friluftsliv som medel för hälsa, rekreation och välbefinnande - redogöra för och konkretisera läroplanernas mål, riktlinjer och värdegrund som en grund för ett didaktiskt, pedagogiskt arbete i idrott och hälsa.
Telefon på avbetalning

SKOLVERKET - IDROTT OCH HÄLSA Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. I kursplanen för idrott och hälsa står det att vi lärare ska arbete i tre olika arbetsområden; Rörelse, Hälsa och livsstil och Friluftsliv och utevistelser. När inlägg görs på hemsidan sorteras de efter något av dessa arbetsområden. På denna sida kommer ni att kunna läsa om vad och hur vi arbetar med i kategorin Hälsa och livsstil. Idrott och hälsa för lärare åk 7-9 Idrott och hälsa för lärare åk 7-9. 45 högskolepoäng.

Physical Education and Health IIIb, with a Specialisation in Upper  Idrott och hälsa 2 15 Högskolepoäng Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller Barn i behov av särskilt stöd inom idrott Professor Håkan Larsson vid GIH föreläste om den nya kursplanen i idrott och hälsa i grundskolan Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Idrott och hälsa 1 – specialisering. Kurskod: IDRIDO01, Kurspoäng: 100 Ämne: Idrott och hälsa, Ämneskod: IDR. idrottsvetenskap 20090611. Kursplanen gäller från och med vårterminen 2010. Förkunskaper. Särskild behörighet: Idrott, rörelse och hälsa 130 hp. Förväntade  Idrott och hälsa - Kunskapskrav.
Availability suite universal

Idrott och hälsa kursplan

Det är också svårt för Kursen är en breddning av tidigare utländsk utbildning. Denna kurs syftar till att komplettera de delar av en svensk lärarutbildningen i idrott och hälsa som sällan förekommer i utländska motsvarande utbildningar. Kursen har utgångspunkt från gällande läroplaner i svensk skola. Delkurs 1 och delkurs 2 ges på helfart (100 %). Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan 3.4 IDROTT OCH HÄLSA Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors  Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper inom ämnet idrott och hälsa för att kunna undervisa i ämnet, integrera kunskapen i andra ämnen och  Sverige, Lgr11. Då kom en ny kursplan för ämnet Idrott och hälsa, vilket förändrade dess upplägg och innehåll. Den nya kursplanen ska ge lärarna en tydligare  IDROTT OCH HÄLSA - Länk till kursplanen på Skolverkets hemsida Kursplan- idrott-halsa - Länk till kursplanen i pdf-format Kunskapskrav på lättare svenska  31 mar 2021 Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för Här nedan kan man läsa om kursplan i idrott och vilka krav som ställs  KURSPLAN.

SKOLVERKET - IDROTT OCH HÄLSA Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. I kursplanen för idrott och hälsa står det att vi lärare ska arbete i tre olika arbetsområden; Rörelse, Hälsa och livsstil och Friluftsliv och utevistelser. När inlägg görs på hemsidan sorteras de efter något av dessa arbetsområden. På denna sida kommer ni att kunna läsa om vad och hur vi arbetar med i kategorin Hälsa och livsstil. Idrott och hälsa för lärare åk 7-9 Idrott och hälsa för lärare åk 7-9. 45 högskolepoäng.
An error occurred while processing the payment your card was declined. faceitKursplan - Högskolan Dalarna

Kursansvarig institution: Institutionen för didaktik. Mål. Efter kursen förväntas studenterna kunna: - redogöra för och använda de för idrott och hälsa centrala ämnesteoretiska kunskaper för att stimulera barns … MOMENT 2: LEDARSKAP FÖR LÄRANDE I IDROTT OCH HÄLSA, 5 hp. (Leadership for Learning in Physical Education and Health) I momentet behandlas grundläggande teorier om ledarskap och feedback samt lärandet av rörelse inom idrott och hälsa där även bemötande av individer och grupper med olika etnisk bakgrund behandlas. Kursen ges som fristående kurs inom ämneslärarprogrammet mot idrott och hälsa. Kursen innehåller en introduktion till kunskapsområdet idrott och hälsa och en översikt över skolämnet Idrott och hälsas historiska framväxt och dess samtida mål, innehåll och arbetssätt. De studerande ges möjlighet att utveckla sina ämnesteoretiska och idrottsdidaktiska Delkurs 1: Introduktion idrott och hälsas didaktik, 5 högskolepoäng. (Provkod: 0105) Individuell skriftlig hemtentamen Delkurs 2: Lek, idrott och rörelse I, 3,5 högskolepoäng.


Metodhandledare behörighet

Idrott och hälsa 1 – specialisering - Kunskapskrav.se

Modulen examineras genom följande inslag: Praktisk friluftlivsuppgift med … Kursplan för kurser med start mellan 2017-11-27 och 2018-06-10. Kursplan för kurser med start mellan 2018-06-11 och 2019-08-25.